SUOMI ON SAATU NOUSUUN JA HYVÄ KEHITYS JATKUU

Kehityksen kärjessä on ollut oma maakuntamme Varsinais-Suomi.

Yhteystiedot:

Olavi Ala-Nissilä

Lähetä sähköpostia

Soita: +35840 532 6633

Vaalipäällikkö Jouko Vähä-Rahka

Lähetä sähköpostia

Soita: 0400 781 394

PITKÄ URA KANSALAISTEN HYVÄKSI

Olen toiminut vuodesta 1991 alkaen kansanedustajana ja vuoden 2015 vaaleissa
minut valittiin viidennen kerran eduskuntaan.

Olen Eduskunnan Suuren valiokunnan jäsen sekä valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen ja olen toiminut myös sen puheenjohtajana sekä valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen. Olen tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen sekä Eduskunnan tilintarkastajien varajäsen.

Keskustan eduskuntaryhmässä vastuullani on ollut byrokratian purun koordinointi ja toimin puolueen talouspoliittisen työryhmän puheenjohtajana.

Kotimaakunnassa Varsinais-Suomessa olen toiminut maakuntavaltuustossa ja muissa maakunnan luottamustehtävissä 1990-luvun alusta asti ja kunnallispolitiikassa Loimaalla lukuisissa tehtävissä 1980-luvulta alkaen.

OLAVI TWITTERISSÄ

Lue mielenkiintoisia artikkeleita ja tietoja, suoraan Eduskunnan sisäpiiristä.

OLAVIN OHJELMA:

  1. Työ on lääke eriarvoistumisen estämiseen ja se on parasta ja ilmaista sosiaaliturvaa. Osallistava talouskasvu on tärkeää niin työntekijöiden, yrittäjien, viljelijöiden, lapsiperheiden kuin eläkeläistenkin kannalta. Parempi työllisyysaste ikääntyvässä Suomessa on paras keino tasapainottaa julkista taloutta. Hyvä työllisyysaste antaa liikkumavaraa panostaa koulutukseen ja sosiaaliturvaan.
  2. Suomi menestyy osaamisella. Vain koulutukseen panostamalla voimme pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Varsinais-Suomen edelleen kehittyminen huippukoulutusmaakuntana ja vientimme kasvattajana edellyttää koulutusresurssien lisäämistä – erityisesti teknisillä ja tietoteknisillä aloilla.
  3. Suomalainen ruoka on maailman laadukkainta ja puhtainta. Maapallon ilmaston muuttuessa omavaraisuus ruoantuotannossa on ensiarvoisen tärkeää. Suomalaisen maatalouden kannatta- vuuden parantaminen ja nuorten viljelijöiden mahdollisuuksien turvaaminen vaatii toimenpiteitä.
  4. Varsinais-Suomessa teollisuus kasvaa voimakkaasti. Hyvät liikenneyhteydet ovat a ja o sekä kuljetusalan yrittäjien että työmatkaansa kulkevien ihmisten näkökulmasta. Valtateiden sekä rautatie- ja lentoyhteyksien kehittämisen lisäksi alemman tason tieverkosto tarvitsee nopeasti parannusta.
  5. Turku-Helsinki-Tampere -kolmio on koko Suomen kasvukolmio. Sen kaikkia sivuja on kehitettävä. Tarvitaan näiden kaupunkien päättäjien entistä parempaa yhteistyötä. Yhteistyöllä on keskeinen merkitys koko Suomen tulevaisuudelle.
  6. Menestyvä maakunta on maakuntakeskuksen ja seutujen ja seutukaupunkien hyvin toimiva verkosto. Varsinais-Suomen menestyksen turvaa kaikkien seutujen – Loimaan, Salon, Turun, Turunmaan ja Vakka-Suomen -seutujen hyvä yhteistyö ja yhteinen kehittämistahto.

Ota yhteyttä