Maakunnissa ja maakuntakeskuksissa kannattaa nyt tarttua aktiivisesti hallituksen kärkihankkeisiin – biotalouteen, osaamiseen ja koulutukseen ja kokeiluihin. Myös hallituksen rakenneuudistukset pitää nähdä mahdollisuutena.

Hallitus julkaisi tiedot ja aikataulun hallitusohjelman strategisten painopistealueiden etenemisestä. Vuosina 2016–2018 hallitus panostaa miljardi euroa 26 kärkihankkeeseen ja sitä koskeviin noin 80 toimenpiteeseen. Nämä rahoitetaan pääosin valtion omaisuustuloilla. Maakuntien onkin nyt pyrittävä aktiivisesti hyödyntämään tulevia kärki- ja kokeiluhankkeita. Myös 600 miljoonan panostus erityisesti perustienpidon korjauksen korjausvelkaan on taloudenkin kannalta hyvin tärkeä.

Varsinais-Suomi on suurten muutosten pyörteissä ja viimeisimmät talouden ja työllisyyden luvut ovat erityisesti Salon tilanteen takia haastavat. Hallituksen muutosohjelma luo viiden strategisen painopistealueen ja niitä koskevien kärkihankkeiden avulla mahdollisuuksia maakunnan toimijoille. Maakunnan kannalta merkittäviä kädenojennuksia ovat muun muassa hallituksen mittavat valtakunnalliset 300 miljoonan euron panostukset sekä biotalouteen ja puhtaisiin ratkaisuihin että osaamiseen ja koulutukseen.

Tulevat biotalouteen liittyvät kärkihankkeet tulevat investointien ja normien purkamisen kautta toimimaan myös maatalouden ja alkutuotannon hyväksi. Valtion noin 100 miljoonan lisärahoitus Maatilatalouden kehittämisrahastoon luo turvaa maatalousyrittäjien investointipäätöksiin. Kärkihankkeissa tullaan panostamaan myös Itämeren suojeluun sekä sinisen biotalouden kokeiluhankkeisiin. Tavoitteeksi asetettiin, että Suomi on biotalouden ja cleantechin edelläkävijä vuonna 2025.

Varsinais-Suomi olisi otollinen ja erinomainen hallituksen kaavailemien kokeilujen kasvualusta. Kannatan erilaisia kokeiluja ja esimerkiksi hallituksen suunnitteleman perustulokokeilun mahdollistamista alueellamme. Salo voisi olla tähän sopiva alue. Tärkeänä tavoitteena tulee olla erilaisten kannustinloukkujen vähentäminen. Työn vastaanottaminen tulee tehdä kannattavaksi.

Suomella on nyt strateginen hallitusohjelma. Se on tässä muutoksessa erityisen tärkeä ja ansaitsee laajan tuen. Ilman jämeriä aikatauluja on vaikea saavuttaa haluamiaan tavoitteita. Maan hallitus on osoittanut johtajuutta asettaessaan selkeän aikataulun muutosohjelmalleen. Myös maakunnissa tulee myötäelää aktiivisesti tämän kalenterin kanssa.

Julkaistu Salon Seudun Sanomissa 5.9.2015.