Kauppalehden pääkirjoitus (20.12.) osuu ytimeen nostaessaan huolen suomalaisten yritysten omistajuudesta. Kotimaisen omistajuuden lisääminen on keskeinen ratkaistava ongelma, ei ulkomainen omistajuus sinällään. Ulkomaiset omistajat tuovat meille pääomia ja osaamista sekä verkostoja.

 

Jos emme onnistu omistajauuden vahvistamisessa, suomalaisia yrityksiä omistavat pääosin ulkomaalaiset omistajat. He voivat tulla joko idästä tai lännestä. Kun päätökset tehdään muualla, suomalaisten kannalta epävarmuus kasvaa. Pääomat, pääkonttorit ja työpaikat liikkuisivat sutjakkaasti rajojen yli. Tähän ei voisi kuin sopeutua.

 

Keskustan tavoitteena on, että yritykset voivat kasvaa kannattavasti Suomessa. Halumme vahvistaa kotimaista omistajuutta. Kotimainen omistaja on usein pitkäjänteisempi ja investoi todennäköisimmin Suomeen. Tämä puolestaan synnyttää uutta työtä.

 

Suomessa ei ole liikaa suuria omistajia. Ankkuriomistuksella on merkitystä niin pörssiyhtiöiden pääkonttorien sijainnin kuin omistusjärjestelyidenkin kannalta. Ankkuriomistajalla on tärkeä rooli, sillä siihen liittyy tavoitteellinen vallankäyttö. Ankkuriomistajuus korostuu erityisesti vaikeina aikoina. Valtion yksi rooli on toimia ankkuriomistajana. Työeläkeyhtiöt eivät ole tähän rooliin ole pääsääntöisesti olleet halukkaita. Kotitalouksien roolia omistajana on myös vahvistettava.

 

Nykyinen hallitus on tukenut monin tavoin omistajuutta. Olemme muun muassa keventäneet perintöverotusta ja tukeneet yritysten omistajanvaihdoksia. Osakesäästötilin luominen on yksi toimenpiteistä, joilla edistetään kotimaista omistajuutta ja helpotetaan kotitalouksien sijoittamista pörssiosakkeisiin.

 

Nämä toimet tarvitsevat jatkoa. Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) esitys laaja-alaisesta ohjelmasta omistajuuden edistämiseksi on toteutettava ensi vaalikaudella. Suomi tarvitsee erilaisia omistajia. Kotitalouksia, perheyrityksiä, ulkomaalaisia sijoittajia, eläkeyhtiöitä ja valtiota. Omistamisella on väliä.

 

Olavi Ala-Nissilä

Keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja

 

 

Arvoisa puhemies,

 

Ranskalainen, jo edesmennyt laulaja Yvonne Printemps sanoi aikanaan:

 

”Onneen vaaditaan kolme asiaa. Jotain tekemistä, joku jota rakastaa ja jotain mitä toivoa.” Onni on hyvää elämää. Jokaisella ihmisellä on siihen oikeus. Politiikalla on varmistettava, että jokaisella ihmisellä on hyvään elämään myös mahdollisuus.

 

Arvoisa puhemies,

 

Edellisen hallituksen perintö oli todella kehno. Siksi viime vuosina on jouduttu liikaakin katsomaan sitä, mitä jää viivan alle. Kun ihmisille on nyt saatu töitä, voimme viimein laittaa jotain myös viivan päälle.

 

Ensi vuonna nostetaan pienimpiä eläkkeitä ja köyhimpien lapsiperheiden päivärahoja. Parannukset menevät oikeisiin osoitteisiin.

 

Arvoisa puhemies,

 

Sanotaan, että yhteiskunnan mitta on, miten se pitää huolta heikoimmistaan.

 

Ranskan, Iso-Britannian, Yhdysvaltojen ja osin Ruotsinkin tapahtumat osoittavat, miten voi käydä, kun tiukilla olevat, ihan tavalliset ihmiset kokevat itsensä unohdetuiksi.

 

Suomi on kansainvälisesti mitaten edelleen tasa-arvoinen maa. Kiitos yhdessä tehtyjen uudistusten, myös maamme taloudessa menee hyvin. Lyhennämme valtion velkaa ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen.

 

Keskustalla ei kuitenkaan tarvetta puhua mustaa valkoiseksi. Tiedämme, että vihreää näyttävien numerojen takana arki on monelle suomalaiselle vielä selviytymistä päivästä toiseen.

 

Työttömyyttä on edelleen monessa kodissa. Pätkä- ja silpputyöläisillä, pienyrittäjillä viljelijöillä toimeentulo on jatkuvasti vaakalaudalla. Ulosotossa on puoli miljoonaa ihmistä.

 

Yli satatuhatta lasta joutuu elämään köyhyydessä ja kymmeniä tuhansia nuoria on vaarassa syrjäytyä. Pienestä pitäen alkava osattomuus on tuhoisinta paitsi lapsille ja nuorille itselleen, myös tälle maalle.

 

Aina ole kyse vain rahasta. Esimerkiksi yksinäisyys on totisinta totta yhä useammalle suomalaiselle.

 

Arvoisa puhemies,

 

Lähivuosina tärkeintä on saada ja pitää kaikki mukana. Me talousmiehet ja -naiset puhumme osallistavasta ja mukaansa ottavasta kasvusta, josta muuten olen juuri kirjoittanut myös kirjan.

 

Työllisyyden edelleen parantaminen on tietenkin iso osa ratkaisua. Keskustan tavoite on, että ensi vaalikaudella vähintään satatuhatta vielä ilman töitä olevaa työllistyy. Esimerkiksi yhä useammalla osatyökykyisellä on oltava mahdollisuus saada ”jotain tekemistä” ja ”jotain mitä toivoa”.

 

SDP näyttää olevan heikentämässä pienyrittäjien tilannetta. Keskustan vaihtoehto on toinen. Me haluamme parantaa pienyrittäjien mahdollisuuksia pärjätä ja työllistää. Tässä yksi ratkaisumme on paikallisen sopimisen edistäminen.

 

Arvoisa puhemies,

 

Ylisukupolvisesti kestävä taloudenpito on tärkeää. Inhimillinen, oikeudenmukainen ja turvallinen yhteiskunta on kuitenkin isompi päämäärä. Rahaa tässä maailmassa on, mutta on arvovalinta, mihin sitä käytetään.

 

Keskusta osoittaisi rahaa perheille. Köyhimpien perheiden toimeentuloa helpottaisimme täsmätoimilla, kuten puheenjohtaja Juha Sipilä on esittänyt. Kotiapuun tulee jo ensi vuonna lisää rahaa ja tätä matalan kynnyksen tukea on edelleen lisättävä koko maassa.

 

Sekä SDP että Kokoomus näyttävät suunnittelevan kotihoidontuen romuttamista tavalla tai toisella. Keskustan vaihtoehto on turvata vanhemmille aito valinnanmahdollisuus lastenhoidossa.

 

Perhevapaat kaipaavat remonttia, mutta uudistuksen on oltava perheille parannus, ei leikkaus. Sen on myös mahdollistettava yhä useammalle äidille ja isälle esimerkiksi osa-aikatyö perhevapaiden aikana.

 

Arvoisa puhemies,

 

Myös koulutuksessa Keskustan linja on tasa-arvo. Koulujen jakautuminen hyviin ja huonoihin on estettävä. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus opiskella niin pitkälle, kuin omat kyvyt kantavat. Keskustan yksi ratkaisu on pienten lasten koulu, jossa esiopetuksen ja peruskoulun kahden ensimmäisen luokan aikana varmistetaan perustaitojen riittävyys.

 

Tavoitteemme on, että jokaisella nuorella on vähintään toisen asteen tutkinto. Ammatilliseen koulutukseen ehdotamme tuhatta uutta opettajaa ja ohjaajaa. He jalkautuisivat työpaikoille auttamaan siinä, että nuori todella saa tehdä opintoihinsa liittyviä asioita, eikä jää tuuliajolle.

 

Yhteiskuntaan on ajettava sisään elinikäinen oppiminen. Se on kestävä tapa pitää kaikki mukana, kun työ, työelämä ja työmarkkinat muuttuvat. Osaamisemme turvaaminen edellyttää yhteistyötä hallituksen ja eduskunnan, työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän kesken. Suomella olisi tarvetta yhteiseen osaamissopimukseen.

 

Arvoisa puhemies,

 

Perusturvan parantamista on jatkettava myös lähivuosina. Ennen muuta pienimpiä eläkkeitä on tavalla tai toisella edelleen korotettava. Niiden varassa kituuttaa lukemattomia tätä maata rakentaneita ikäihmisiä.

 

Perusturvaa on samalla uudistettava. Maailma on muuttunut. Perusturvasta on tehtävä tuntuvasti nykyistä yksinkertaisempi. Sen on aina kannateltava heikointa, mutta sen on myös tuettava työntekoa ja sovittava ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin paremmin.

 

Keskustalle tasa-arvo on paitsi ihmisten, myös maan eri osien välistä. Elämisen edellytykset on turvattava myös selkosilla. Työpaikkojen, palvelujen ja koulutusmahdollisuuksien lisäksi liikenneväylien on oltava kunnossa. Jotta tämä on kestävästi mahdollista, hankkeiden kustantamiseen tarvitaan kokonaan uusia ratkaisuja, kuten esittämämme väyläyhtiö.

 

Ihmisillä on myös oltava varaa liikkua. Julkisuudessa esillä olleet ehdotukset isoista polttoaineverojen korotuksista ja uusista tiemaksuista hankaloittaisivat kohtuuttomasti suomalaisten arkea niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Ilmastonmuutosta on hillittävä, mutta se on tehtävä myös vähäosaisten kannalta oikeudenmukaisesti. Ratkaisevaa on maailman mahtavien, ennen muuta Yhdysvaltojen ja Kiinan toiminta.

 

Arvoisa puhemies,

 

Eurooppa ja maailma ovat sekavassa ja epävarmassa tilanteessa. Siksi täällä Suomessa on pidettävä omat asiamme kunnossa ja yhteiskunta kokonaisena. Myös seuraavalla hallituksella ja eduskunnalla on oltava päätöksenteko- ja yhteistyökykyä.

 

Keskustan lähtökohta on, että nousuvesi voi nostaa kaikkia laivoja. Kaikki on saatava mukaan – ja pidettävä mukana.

 

Ihmisten luottamuksen vahvistamiseksi politiikalla on nykyistä paremmin vastattava heidän toiveisiinsa ja huoliinsa. Tässä itse kullakin meistä puolueesta riippumatta on peiliin katsomisen tarvetta.

 

Yhdessä sopimamme ja pitkään toivottu parannus sotaveteraanien palveluihin kuitenkin osoittaa, että tässä talossa pystytään yhteistyöhön. Siinä on Suomen voima myös tulevaisuudessa.