Vuosi on lähtenyt liikkeelle hyvin. Taloudessa on todella vihdoin tapahtunut käänne. Kansantuote kasvaa, veroja kertyy enemmän, konkurssit ovat vähentyneet huomattavasti ja työllisyys paranee. Kokonaisveroaste on kääntynyt laskuun ja velan kasvu on taittunut. Kun oma eduskuntavaaliteemani oli ”Suomi nousuun”, niin tilanteeseen pitää olla tyytyväinen.

Vanhaan ei kannata juuri palata, mutta ero viime vaalikauteen on huomattava. Silloin talous supistui, työttömyys lisääntyi peräti 100 000 työttömällä ja verotus kiristyi joka vuosi. Elettiin minusta paljossa tekemättömyyden aikoja.

Käänne ei ole tapahtunut itsestään. Sipilän hallituksen työllä ja strategisella hallitusohjelmalla on siihen osuutensa. Talouden käänne ja voimistuva talouskasvu pitää olla kuitenkin hallittua. Velanottoa ei voi lopettaa kerralla. Finanssipolitiikka on viritetty niin, että leikkausten, kasvua edistävien toimien ja uudistusten suhde on kohdillaan, ja taantumasta noustaan mahdollisimman pienin vaurioin. Velkaantumisen loppuminen on kuitenkin tärkeä tavoite ja määrittää mahdollisuutemme vastata 2020 luvun suuriin haasteisiin.

Viime aikoina on esitetty arvioita, joiden mukaan kilpailukykysopimuksen vaikutukset olisivat heikot, joidenkin arvioiden mukaan jopa olemattomat. Asia ei kuitenkaan ole näin, kuten EU-komissiokin arvioi. Tavaravienti kasvoi maaliskuussa 17 prosenttia viime vuodesta, myös palvelualojen vienti vetää hyvin. Kyseessä ei ole tilastoharha, tai yksittäinen suuri kauppa. Suomen hintakilpailukyky paranee ja saavutamme pahimpia kilpailijoita. Se on luonut myös investoinneille tärkeää ennakoitavuutta. Pääministerin Sipilän sinnikkyys ei mennyt hukkaan.

Työttömyysasteen tavoite on haastava 72 prosenttia. Jos talouskasvu nousee kahteen prosenttiin, ja siihen on mahdollisuudet, tavoite jää riippumaan siitä, miten työ ja sen tarjonta kohtaavat. Ihmisten elämäntilanteissa mm. ylivelkaantuminen, kannustinloukut ja vaikeus nopeasti muuttaa työn perässä ovat todellisuutta. Näihin elämäntilanteisiin pitää hakea ratkaisuja.

 

Positiivinen rakennemuutos Varsinais-Suomessa on nyt hyödynnettävä

Varsinaissuomalaisesta näkökulmasta vuosi on startannut hyvin. Varsinais-Suomessa olemme kohdanneet positiivisen ongelman: teollisuus kasvaa nopeasti, ja työvoimatarve on suuri. Työpaikkoja on kohta enemmän kuin on työtä vailla olevia. Suurin kiitos siitä kuulu Meyerin telakalle, Valmet automotiven autotehtaalle ja Beyerin lääketehtaalle. Myös esimerkiksi Sandvik ja Pemamek Oy ovat vahvassa kasvussa.

Maakunnan kehittämiseksi tehdään kovasti töitä ja haetaan innovatiivisia ratkaisuja alueen kehittämiseksi. Erityinen haaste on työn tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen. Opetusministeri Gran-Laasosen asettama selvitysmies Jari Jokinen teki tärkeitä esityksiä koulutuksen vauhdittamiseksi. Esityksestä jäi puuttumaan teknillisen tiedekunnan perustaminen Turkuun. Erityisesti koneteknologian ja materiaaliteknologian diplomi-insinöörien koulutuksen ja tutkimuksen laadun turvaamiseksi tarvitaan oma tiedekunta. Riittävän osaamisen alustan synnyttämiseksi tämä koulutuksen aloittaminen nyt todella tarvitaan.

Olen erityisen tyytyväinen, että Esko Aho saatiin selvitysmieheksi laajempien toimien osalta. Uskon, että monet hänen linjauksensa tulevat viemään asioita eteenpäin. Uusia työpaikkoja, yritysten kasvua ja uusia yrityksiä, alihankintamahdollisuuksia ja uusia asukkaita – näitä kaikkia tarvitaan.

 

Sote- ja maakuntahallintouudistukset tulevat – maakunnallinen valmistelu kunnolla liikkeelle

Sosiaali- ja terveydenhuollonuudistuksen sekä maakuntauudistuksen kokonaisuus ovat itsenäisen Suomen historian suurimpia yksittäisiä uudistuksia. Uudistuksen tärkeimmät tavoitteet ovat terveyserojen kaventaminen, terveys- ja sosiaalipalvelujen tarjoaminen kaikille tasavertaisesti, lääkäriin pääsyn helpottaminen ja kustannusten hallinta. Tarkoitus on 2030 mennessä saada kustannusten kasvu (4.5 %) 3 miljardia euroa pienemmiksi, kuin ne olisivat ilman uudistusta.

Eduskunnassa on käsitelty kevään aikana soten järjestämislakia ja maakuntalakia. Uusilla laeilla siirretään nykyisin lähes 200 eri kunnallisen organisaation järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 18 maakunnan leveämmille hartioille. Maakunnista tulee vahvoja julkisia toimijoita ja ensimmäiset maakuntavaalitkin järjestetään jo tammikuussa 2018.

Valinnanvapaus on uudistuksen viimeinen, kiistellyin ja uusin palanen. Soteuudistusta on tahkottu kymmenen vuotta. Kehnosti tai kiireellä valmisteltua valinnanvapauslakia ei pidä hyväksyä ja siksi se astuu voimaan pääsääntöisesti vasta 1.1.2019 ja sen jälkeen. Tällöin valinnanvapauden piirissä ovat asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti ja suun hammashoito. Maakunnilla on hyvin erilaiset valmiudet toteuttaa valinnanvapautta. Siksi sen toteutus on porrastettu maakuntakohtaisesti. Osa maakuntien sote-keskuksista aloittaa puoli vuotta etuajassa, osa aloittaa puoli vuotta jäljessä ja hitaimmat saavat painavista syistä lisäajan vuoden 2020 loppuun asti.

Yhteiskuntavastuusta ja verotustietojen avoimuudesta on oma säädöksensä. Sote-uudistus tulee olemaan toimiva, mutta pitää muistaa, että jokaista uudistusta viilaillaan jälkikäteen – Roomaakaan ei rakennettu päivässä. Raskain ja suurin osa uudistusta tehdään Sipilän hallituksen toimesta ja jatkossa palveluista kehitetään entistä parempia.

Varsinais-Suomessa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu laahaa, olemme toiseksi hitain maakunta. Vauhtia valmisteluun on nyt saatava ja se pitää nyt maakuntakeskuksessammekin ymmärtää. Erityisen tärkeänä olen pitänyt koko maakunnan ja sen seutukuntien tasa-arvoista huomioimista. Toimivana verkostona maakuntamme on vahva.

 

Syrjäytyminen vaalikauden lopun teema

Pääministeri Juha Sipilä perusti ennen vuodenvaihdetta työryhmän eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Juho Saaren vetämän työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2018. Työryhmä tulee tekemään esityksiä tarvittavien uudistusten suuntaviivoista ja näitä uudistuksia tuodaan jatkovalmisteluun jo loppukeväällä 2018.

Myös puoliväliriihessä päätettiin lisätä huolenpitoa. Erityisesti opintotuen huoltajakorotus helpottaa perheellisten opiskelijoiden tilannetta. Tämä oli Keskustalle tärkeä tavoite. Ulosottohuojennus helpottaa pitkän työttömyyden jälkeen työllistyneiden tilannetta.

Nuorten syrjäytyminen on nyt otettu myös erityisen vakavasti. Hallitus käynnistääkin tukun toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentämiseksi. Peruskoulujen tasa-arvoa pyritään vahvistamaan, varhaiskasvatuksen laatua parantamaan ja ohjaamoiden toimintaa vahvistamaan. Myös päihdeäitien hoitoon päätettiin satsata. Nuorten syrjäytymisen vähentämiselle tehtiin toimenpideohjelma.

 

Ruoantuotannon kannattavuus nousuun

Uusi maatalousministeri Jari Leppä on selkeästi todennut, että maatalouden suurin ongelma on heikko kannattavuus. Olen täysin samaa mieltä. Kannattavuuden parantamiseen on jo tänä vuonna löydettävä lääkkeitä. Kysymys on erityisesti markkinatasapainosta. Ongelma koskee kaikkia tuotantoaloja.

Suomi ei pienenä maana pysty hyvin kilpailemaan suurten ruoantuottajamaiden kanssa tuotannon volyymeilla. Siksi Suomessa kannattaa panostaa laatuun, erikoiskasveihin ja jalosteisiin. Suomalainen ruoka on puhtaudessaan maailman huippuluokkaa. Samoin hyvä tilanne kasvitautien suhteen on vahvuutemme. Vahvistuva suomalaisen ruoan brändi tunnustetaan myös kansainvälisesti. Suomalaisia kaurahiutaleita ja jopa sianlihaa viedään nykyisin Kiinaan, joka on äärimmäisen tiukka tuontiruokansa laadun suhteen. Nyt alkaa myös kananmunatuotteiden vienti Hongkongiin.

Tärkeässä asemassa ovat vientimarkkinat. Vienti hillitsee ylitarjontaa kotimarkkinoilla ja parantaa pitkällä aikavälillä kotimaista hintatasoa suhteessa Eurooppaan ja maailmanmarkkinoihin. Vienti on erityisen tärkeää Suomen kasvinviljelyn kannalta, sillä viennin kautta voidaan tasapainottaa tasetta ja ylläpitää viljelyä tässä laajuudessa. On tehtävä kaikkemme, jotta vientisopimuksia syntyy ja markkinoita suomalaiselle tuotannolle löytyy.

 

Tekemisen meininki – tule mukaan

Pyrin pitämään yhteyttä nettisivujeni www.olaviala-nissila.net, Facebookin ja Twitterin kautta, ja tämän eduskuntakirjeen avulla. Ole mukana ja tuo uusia ihmisiä mukanasi, kun nähdään tai netin kautta. Loppuvuodesta maakunnan positiivinen kehitys ja maakuntavaalit ovat tärkeä asia. Nyt pitää mennä eikä meinata.

 

Mukavaa kesää,

Olavi

Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunnan malli edellyttää korkeaa työllisyysastetta ja talouskasvua. Viimeisen kymmenen vuoden kehityksen vuoksi malli on ollut uhattuna. Viime vaalikauden lopussa Suomi oli kuilun partaalla ja olisi voinut tippuakin sinne, jos sama tekemättömyyden linja olisi saanut jatkua.

 

Nyt käänne on tapahtunut ja se näyttää osoittautuvan odotettua voimakkaammaksi. Tilastokeskuksen keräämien tuotantolukujen mukaan Suomen talous kasvoi alkuvuonna lähes kolmen prosentin vauhtia. Eurostatin mukaan Suomen talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä nopeinta tahtia euroalueella.

 

Valtiovarainministeriön prosentin pinnassa olevat kasvuennusteet ovat putoamassa kelkasta. Se tarkoittaa, että  todennäköisyys hallituksen tavoitteiden toteutumiselle on selvästi kasvanut, mikä on hyvä asia kaikkien suomalaisten kannalta. Kasvua tapahtuu nyt kaikilla toimialoilla. Osassa maata on todellinen talouden pöhinä meneillään.

 

Talouskasvu on paras ja välttämätön keino eriarvoistumista vastaan. On lohdullista, että kipeät toimet eivät ole menneet hukkaan, vaan Suomi on selviämässä yhdestä sen historian pisimmästä taantumista.

 

Hallituksen uudet toimet entisestään lisäävät työllisten määrää ja hallituksen työllisyysastetta parantava linjaa pitää määrätietoisesti jatkaa. Erityisesti työn tarjonnan ja kysynnän kohtaamisen haasteeseen vastaamiseksi pitää ponnistella. Kyse on huolenpidosta, ei kyykyttämisestä. TE-toimistojen resursseja lisätään 25 miljoonalla eurolla, jotta jokaisen työttömän henkilökohtaiseen tilanteeseen voidaan paneutua riittävällä tarmolla ja löytää hänelle polku työelämään. Puoliväliriihessä jo mahdollisuuksia liikkua alueellisesti ja ammatillisesti työn perässä edistettiin ja näitä toimia pitää talousarviokäsittelyssä jatkaa.

Kannanotto, julkaistavissa heti
26.4.2017

 

Verojaoston puheenjohtaja, Keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä:

 

Kehysriihi takaa tekemisen meiningin jatkumisen koko vaalikauden  –

kaikki tahot tarvitaan mukaan turvaamaan yhteistä hyvinvointia

 

Suomen talouden suunta on kääntynyt myönteiseksi kahdessa vuodessa. Näivettymisen aika on ohi. Päätökset 10 miljardin kestävyysvajeen kuromiseksi on tehty ja hallitusohjelman talouslinja pitää. Velkaantuminen taittuu ja talous kasvaa.

 

Sipilän hallituksen kehysriihen hyvä onnistuminen takaa, että vahva tekemisen meininki jatkuu koko vaalikauden:

 

Työn tekeminen on entistä kannattavampaa etenkin lapsiperheille ja kauempaa työhön matkaaville. Tutkimukseen ja tuotekehityksen rahoitusta parannetaan ja panoksia laitetaan kasvu-aloille, kuten matkailuun. Asumistukimenojen kasvua rajoitetaan. Verovälttelyä ja harmaata taloutta suitsitaan. Ylivelkaantuneet pääsevät nopeammin jaloilleen. Vientiyrityksiä autetaan markkinoiden löytämisessä.

 

– Nämä päätökset luovat talouteen aktiviteettia, jota tarvitsemme. Samaa linjaa tulee jatkaa syksyn budjettiriihessä, jossa tehdään verotuksen tarkempia linjauksiin, jotka ovat myös talouden vauhdittamisen kannalta oleellisia.

 

-Nyt on tärkeää, että myös etujärjestöt ja muut tahot tekevät omalta osaltaan hyvinvointiamme turvaavia ratkaisuja. Näyttää siltä, että pystymme jatkossa yhä paremmin huolehtimaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluista ja etuuksista. Tätä hyvää tulevaisuuden näkymää ei pidä vaarantaa.

 

Syksyn budjettiriihessä talouden myönteistä suuntaa on edelleen vahvistettava positiivisen rakennemuutoksen alueella ja koko maassa. Jos talous saadaan kahden prosentin kasvu-uralle, kaikki hallituksen tavoitteet toteutuvat. Tästä tavoitteesta ei tule tinkiä. Nyt tehtyjä päätöksiä pitää laittaa ripeästi toimeen. 

 

Lisätietoja:
Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä puh. +358 405 326 633

 

 

Kansanvalta ja aatteet ovat maailmalla monissa isoissa maissa isoissa ongelmissa. Populismi, vaihtoehtoiset totuudet ja nationalismi syövät molempia rotan lailla. Ratkaisuksi haetaan suurta johtajaa ja tyhjää puhetta. Viimeisin esimerkki oli Turkin vaalit.

Suomalaisessa keskustelussakin kevyt populismi on tuttu ilmiö. Kuntavaalikeskusteluissa oppositiolla oli katse gallupissa ja jytky mielessä. Eniten vaalikeskustelussa ja eduskunnassa yllättää vihreiden eduskuntaryhmän talouspopulismi ja ajoittain jopa pölhöpopulismi.

Ylisukupolvisuus ja kestävä kehitys ovat olleet vihreän puolueen keskeisiä periaatteita ennen. Nyt säästöjen ja uudistusten vastustaminen ja Ei-sanan käyttö on hyvin yleistä. Se ei tunnu haittaavan, että lasten piikkiin elettäisiin yli varojen. Äityispakkaukseen laitetaan 100 000 euron velkakirja jokaista syntyvää lasta kohden vuosittaista velankasvua.

Vaikka velkaa on yli 100 miljardia euroa, se ei vihreitä paina. Miljardien aukot kuitattaisiin kurittamalla pk-yrityksiä ja suomalaista teollisuutta. Todellisuudessa vihreiden keinot eivät ratkaise ongelmia, sillä sellaisia summia ei ole pk-yrittäjiltä ja teollisuudesta saatavissa, ja vihreiden vaihtoehtobudjetissa esitetyt tavoitteet johtaisivat työttömyyden kasvuun. Rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä, mutta ne eivät käy. Eikä käy sosiaali- ja terveyspalveluiden, liikenteen tai koulutuksen uudistaminen.

Kaiken lisäksi vihreät tuntuvat unohtaneen jopa vihreytensä ja Helsingissä pelätään, että vihreiden jäljiltä kaupunki muuttuu vielä enemmän betoniksi, kun viheralueet nakerretaan pois. Aivan vastikään esimerkiksi Helsingin kaupunginsuunnittelulautakunta hyväksyi kaavan, joka leikkaa erään itäisen lähiön viheralueita lähes 30 prosenttia.

Viimeisellä vaaliviikolla vihreät näyttivät todellisen luonteensa. Aikaisemmin turvapaikanhakijoiden palautukset eivät olleet paljon heidän keskusteluissaan, mutta juuri ennen vaaleja turvapaikanhakijoiden asialla ratsastettiin toden teolla ja lyötiin vääriä faktoja pöytään siihen tahtiin, että seuraavana päivänä kansalaistori oli vihaisia miehiä ja naisia täynnä. Yhdenlaista vihapuhetta sekin.

Koulutuksesta säästämisestä on tehty suurin mörkö. Rehellistä olisi myöntää se, että säästäminen ei onnistu, ellei myös talousarvion toiseksi suurimmassa pääluokassa, joka on merkittävästi kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikaan säästettäisi. Niin tehtiin edelliselläkin vaalikaudella.  Nyt säästöpäätökset on tehty, mutta niillä pelottelu jatkuu.

Viime vaalikausi oli vaikea. Työttömyys lisääntyi 100 000 työttömällä, verotus kiristyi joka vuosi ja uudistaminen oli pitkälti jäissä. Vihreät lähtivät kesken kauden pois hallituksen vastuunkannosta katsomoon. Sieltä oli ja on ollut helppo huudella. Mutta katteeton populismi syö kansanvaltaa eikä ole ratkaisu hyvinvoinnin ongelmiin.

Juha Sipilän hallitus on tehnyt hartiavoimin töitä Suomen saamiseksi kuntoon. Kilpailukykysopimus oli tärkeä saavutus. Sen pääministeri nosti viisi kertaa kanveesista. Strategista hallitusohjelmaa toteutetaan määrätietoisesti. Suomi nousee nyt, ja työllisyys paranee, ja tämän työn jatkuminen on hyvinvointimme pelastus.

Olavi Ala-Nissilä

Kansanedustaja

Työllisyystilanteen paraneminen vahvistaa hyvinvointivaltiota. Yhä useampi suomalainen on saanut työtä ja työllisyysaste nousee. Jopa pitkäaikaistyöttömyys on lähtenyt laskuun. Nämä ovat uutisia, joita olemme odottaneet. Työllisyysasteen nousu on ratkaisevaa Suomen kannalta, sillä korkea työllisyysaste on hyvinvointivaltion edellytys. Se takaa, että voimme ylläpitää maksuttoman koulutuksen, laadukkaan terveydenhuollon ja laajat palvelut lapsille ja vanhuksille.

Suomessa ei pidä palata viime vaalikauden tekemättömyyden aikaan, jolloin Suomi näivettyi, tuli 100 000 uutta työtöntä, verotus kiristyi joka vuosi ja uudistuksia lykättiin ja riideltiin. Tekemättömyys vei Suomen leikkausten tielle. Niin ei voi nyt jatkaa. Nyt tekemättömyys ja uudistusten lykkäys eivät ole ratkaisu.

Hallituksen strategisen ohjelman toteuttaminen on ratkaisu. Hallituksen pitää pitää tiukasti kiinni tavoitteesta nostaa työllisyysaste72 prosenttiin. Nyt jo esimerkiksi Varsinais-Suomessa tavoitteen saavuttamista lähestytään kovaa vauhtia. Hallituksen toimet purevat, ja sillä on mahdollisuus yllättää epäilijät, kuten tähänkin saakka.

Työtä on, mutta tekijät puuttuu. TE-toimistoissa oli helmikuussa avoinna 109 900 työpaikkaa. Työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaamiseen tarvitaan toimia puoliväliriihessä. Norminpurussa, kannustinloukkujen purkamisessa ja aikuiskoulutuksen saralla pitää ottaa askelia eteenpäin.

Suomi nousee nyt. Työllisyysasteen nousu turvaa hyvinvointia. Vaaleissa ei kannata antaa tukea tekemättömyydelle koska se tietäisi vaan leikkauslinjalle paluuta ja hyvinvointimme vaarantamista.

Talouden käänne on tosiasia. Yhä useammat tilastot kertovat meille, että talouden virkoaminen on tapahtunut. Kansantuote kasvaa, veroja kertyy enemmän, konkurssit ovat vähentyneet huomattavasti ja työllisyys paranee. Kokonaisveroaste on kääntynyt laskuun ja velan kasvu on taittunut.

Ero viime vaalikauteen on huomattava. Silloin talous supistui, työttömyys lisääntyi peräti 100 000 työttömällä ja verotus kiristyi joka vuosi. Elettiin tekemättömyyden aikoja.

Käänne ei ole tapahtunut itsestään. Sipilän hallituksen määrätietoisella työllä ja strategisella hallitusohjelmalla on siihen selkeä osuutensa. Kun Euroopan komissio kommentoi Suomen talouden tilaa vuosittaisessa maaraportissa, se totesi, että Suomen toteuttamat ja meneillään olevat uudistukset talouden elvyttämiseksi ovat olleet toimivia, ja talous on korjaantumassa. Jopa niin hyvin, että Suomi vapautettiin komission erityistarkkailusta ainoana maana listalle joutuneista, kaksitoista jäi vielä jäljelle.

Suomen tilanteen nähtiin parantuneen monelta osin: vienti on nousemassa jaloilleen, kilpailukyky ei enää heikkene, pankit ovat kunnossa ja riski ajautua köyhyyteen on pienentynyt.

Talouden käänne ja voimistuva talouskasvu tapahtuvat hallitusti. Velanottoa ei voi lopettaa kerralla, vaan velkaa on uskallettava ottaa vielä vuoteen 2021 saakka. Finanssipolitiikka on viritetty niin, että leikkausten, kasvua edestävien toimien ja uudistusten suhde on kohdillaan, ja taantumasta noustaan mahdollisimman pienin vaurioin. Velkaantumisen loppuminen on kuitenkin tärkeä tavoite ja määrittää mahdollisuutemme vastata 2020 luvun suuriin haasteisiin.

Viime aikoina on esitetty arvioita, joiden mukaan kilpailukykysopimuksen vaikutukset olisivat heikot, joidenkin arvioiden mukaan jopa olemattomat. Asia ei kuitenkaan ole näin, kuten EU-komissiokin arvioi. Suomen hintakilpailukyky paranee ja saavutamme pahimpia kilpailijoita. Se on luonut myös investoinneille tärkeää ennakoitavuutta. Pääministerin Sipilän sinnikkyys ei mennyt hukkaan.

Toimia talouden kestävyyden parantamiseksi on tehty aktiivisesti, vaikka haasteita edelleen on. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen uudistaminen, kilpailukykysopimus ja kannustimet työn vastaanottamiseksi vahvistavat talouttamme ja parantavat tilannetta työmarkkinoilla. Työttömyysaste on laskussa, mutta haasteena on pitkäaikaistyöttömät, joiden määrän laskeminen on osoittautunut vaikeaksi ja joka vaatii erityistoimia ja huolenpitoa.

Suomen talouden potentiaalinen kasvu on edelleen lähellä nollaa, mikä johtuu suurelta osin kasvavasta huoltosuhteesta. Tähän kuitenkin on reagoitu nostamalla alhaisinta lakisääteistä eläkeikää ja sitomalla se eliniänodotteeseen. Korkeasta koulutusasteestamme johtuen meidän on mahdollista saada koneemme toimimaan vieläkin paremmin. Sekä julkinen, että yksityinen velkaantuneisuus on kasvanut hieman, mutta se on hallinnassa ja rahoitusala on vakaa.

Kaiken kaikkiaan Suomen talous on entistä vakaammalla pohjalla. Suomessa on ensi kertaa strateginen hallitusohjelma. Sen tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta töitä niiden saavuttamiseksi tehdään hartiavoimin. Hallituksen keskeisimmät talouspoliittiset tavoitteet ovat saavutettavissa, kunhan noudatamme määrätietoisesti hallitusohjelmaa ja toteutamme siinä linjatut toimet talouden vahvistamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi.

Tekemättömyyden ajasta on siirrytty tekemisen meininkiin.

Varsinais-Suomi vetää Suomen vientiä nousuun Turun telakan ja Uudenmaan autotehtaan voimin. Hyvää tilannetta varjostaa ainoastaan huoli osaavasta työvoimasta.

Kansanedustaja, Keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä vaatii hallitukselta toimia tilanteen parantamiseksi.

-Hallituksen on puoliväliriihessä tehtävä päätöksiä ammatillisen koulutuksen ja työvoimakoulutuksen saatavuuden parantamiseksi Varsinais-Suomessa. Puute osaavasta työvoimasta ei saa tulla tulpaksi tilanteessa, jossa on mahdollisuus saada kauan kaivattuja vientituloja.

Kun resurssit positiivisen ongelman ratkaisemiksi saadaan kuntoon, alueella ei ole ongelmia toteuttaa laadukasta koulutusta lyhyelläkään aikavälillä, Ala-Nissilä uskoo.

– Oikeanlainen osaaminen on paras turvaa työttömyyttä vastaan ja riittävät mahdollisuudet parantaa ammattitaitoa on tärkeää työllistymisen kannalta alalla kuin alalla, kansanedustaja toteaa.

Hallitus valmistelee parasta aikaa ammatillisin koulutuksen reformia. Sen tavoitteena nopeampi, oikea-aikaisempi ja joustavampi vastaaminen työ- ja elinkeinoelämän ja yksilöiden muuttuviin osaamistarpeisiin. Uudistus pitää saada ripeästi eteenpäin. Kuitenkin jo ennen reformin toimeenpanoa Varsinais-Suomeen tarvitaan oma, paikallinen ratkaisu.

 

Tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä (kesk.):

Ministeri Anne Berner toiminut osaavasti Finavian osalta

Eduskunnan tarkastusvaliokunta antoi tänään mietinnön valtionyhtiöiden riskienhallinnasta ja Finnavian johdannaiskaupoista.

Valiokunta käsitteli Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksiin liittyen valtion yhtiöiden riskienhallintaa ja toimintaa yleisesti, sekä Finnavian johdannaiskauppoja vuosina 2009 – 2011. Yhtiölle aiheutui johdannaiskaupoista isoja menetyksiä vuoden 2011 osalta.

Julkisuudessa on syntynyt väärä käsitys, että kyse olisi erityisesti Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin toiminnasta. Yhtiöllä on oma johto ja toimielimet. Johdannaiskauppojen aikana Liikenne- ja viestintäministeriössä on toiminut neljä ministeriä. Vasta ministeri Bernerin aikana vahinkojen määrää ja seurauksia on selvitetty aktiivisesti.

Viime vaalikaudella ongelmia ei tehokkaasti vielä selvitetty. Syksystä 2015 niiden määrää ja seurauksia on ratkottu määrätietoisesti. Yhtiö ei ole ollut menestyksellinen toteutetussa välimiesmenettelyssä, kantelussa Finanssivalvonnalle ja oikeudenkäynnissä koskien yhtiön entistä rahoituspäällikköä ja varatoimitusjohtajaa. Rahoituspäällikkö ja varatoimitusjohtaja todettiin täysin syyttömiksi. Yhtiön toimitusjohtajaa vastaan on nostettu vahingonkorvauskanne.

On tärkeää, että valtionyhtiöiden johdossa on riittävästi osaamista. Tarkastusvaliokunnan mielestä osaamista ei ole ollut riittävästi koskien johdannaiskauppojen hallintaa Finaviassa vuosina 2009 -2011. Tarkastusvaliokunta näkee, että yleiset valtionhallinnon riskienhallinnan ohjeet ja hyvin toimivat omistusohjauksen periaatteet muodostuvat yhä tärkeämmiksi, kun julkisomisteiset yhtiöt lisääntyvät niin valtion, kuin erityisesti maakuntien hallinnossa.

Aina on kehitettävää, mutta koen, että ministeri Berner on toiminut osaavasti omassa roolissaan. Asiat on otettu hallintaan, Finnavia menestyy ja sillä on hyvä johto.

 

Lisätietoja:
Tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Olavi Ala-Nissilä puh. 040-5326 633