Kannanotto

27.6.2016

Keskustan kansanedustaja, eduskunnan suuren valiokunnan jäsen ja entinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Olavi Ala-Nissilä:

 

EU:n uudistuttava käytännönläheisemmäksi ja vähemmän byrokraattiseksi

Britannian EU-ero osuu aikaan, jolloin kansainvälistä yhteistyötä niin turvallisuuden vahvistamisessa, talouden kasvun aikaansaamisessa ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Kansanäänestyksen tulosta on kuitenkin kunnioitettava. Nyt on tärkeää, että EU:ssa pystytään päättämään uskottavasta, epävarmuutta hälventävästä tiekartasta eteenpäin, ja että unionia uudistetaan määrätietoisesti.

EU:n tärkeimmät tehtävät ovat edelleen rauhan ja vakauden ylläpitäminen. Uudistusten on tehtävä unionista ennen kaikkea käytännönläheisempi ja vähemmän byrokraattinen.  Nyt liian monelle unionista tulee mieleen byrokratia, ei demokratia. EU tarvitsee kipeästi parempaa, tehokkaampaa ja kevyempää hallintoa.

Eduskunnan suuren valiokunnan mietinnössä Suomen EU-strategiasta oli linjauksia juuri tähän suuntaan.

Suomen tulee vaikuttaa EU:n sääntelyn toimivuuteen nykyistä tehokkaammin. Suomessa ja muissa jäsenmaissa toteutettavien byrokratiatalkoiden lisäksi tarvitaan ehdottomasti toimenpiteitä myös EU-tasolla. Komission on otettava aloite käsiinsä. EU:n byrokratian purkaminen, normien sujuvoittaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen ovat välttämättömiä ja ne tulisi kirjata tulevan EU-huippukokouksen päätelmiin.

EU:n toiminnan on oltava avoimempaa.  Jäsenmaiden ja eri toimijoiden omavastuun on oltava aina ensisijaista. Yhteisvastuutakin tarvitaan, mutta se ei saa johtaa moraalikatoon. Parasta yhteisvastuuta on yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattaminen.

Unionissa on tehty päätöksiä, mutta niitä ei saada tehokkaasti ja vaikuttavasti täytäntöön. Hyvä huono esimerkki tästä turvapaikkakysymyksen hoito. Juuri toimeenpanoon pitää panostaa

Keskeinen talouden teesi on se, että velka ei ole talouden lääke vaan sen syy. Jäsenmaiden on tehtävä uudistuksia ja laitettava ja pidettävä taloutensa kunnossa.  EKP:n ruuti on jo osin märkää.

Parempaa osaamista ja ammattimaisuutta tarvitaan myös. Toiminnan yhteisten arvojen tulee olla keskiössä. Huono hallinto tai minkäänlainen korruptio ei vaan käy unionissa. Uskon, että tiukan paikan tullen EU pystyy uudistuksiin. Nyt on sellainen paikka.

Lisätietoja: kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä, puhelin 040 532 6633

 

Suomen talous-, työttömyys- ja velkaongelmat johtuvat pitkälti siitä, että emme ole vuosiin kyenneet yhteiskuntana uudistumaan. Viime vaalikaudella käytännössä lähes kaikki jäi tekemättä.

Uudistuminen on sitä, että asioita tehdään kokonaan uudella tavalla. Sitä tarvitaan jatkuvasti, kun elämme eurossa ja koko ajan muuttuvassa maailmassa. Meidän suomalaisten leipä ohenee ohenemistaan, jos emme tee rohkeita ratkaisuja. Suunnan muuttamisen aika on nyt.

Keskustalle tekemättömyys ei ole vaihtoehto.  Suomi on laitettava kuntoon. On saatava lisää työpaikkoja, palvelut on turvattava, heikoimmista on pidettävä huolta ja koko maata on kehitettävä tasapainoisesti.

 

Luontaiset vahvuutemme työllistävät

Hallitus on osoittanut Suomen uudistamiseen miljardi euroa seuraaville kolmelle vuodelle. Tulevaisuutta rakennetaan siis määrätietoisesti.

Uudistamisen lisäksi joudumme myös säästämään, mutta näitä asioita ei pidä varsinkaan tietoisesti sotkea. Tänään keskustelemme siitä, millainen Suomi on kymmenen vuoden kuluttua.

Ei ole sattumaa, että suuri osa hallituksen uudistuksiin osoittamista rahoista käytetään työllisyyden, koulutuksen ja biotalouden yhdistelmään. Suomeen saadaan lisää työpaikkoja, kun tukeudumme luontaisiin vahvuuksiimme ja otamme laajan maamme voimavarat täysimittaisesti käyttöön.

Kestävään kehitykseen perustuva biotalous on lupaavin mahdollisuus työpaikkoihin, mutta se edellyttää huippuosaamista. Siksi hallitus toteuttaa isoimmat koulutuksen uudistukset vuosikymmeniin.

Keskusta pitää tärkeänä, että hallitus on osoittanut 600 miljoonaa euroa Suomen teiden, ratojen ja muiden väylien kunnostamiseen. Ilman toimivia liikenneyhteyksiä koko maan voimavaroja ei saada hyödynnettyä ja työllistävä biotalous ei etene. Ja jos emme nyt laita tätäkin asiaa kuntoon, 15 vuoden päästä lasku on viisinkertainen.

Samaan aikaan meidän on tehtävä suomalainen työ uudelleen kannattavaksi ennen kaikkea madaltamalla työllistämisen hintaa ja purkamalla tarpeetonta byrokratiaa. Suomalaisia pitää vapauttaa työntekoon, yrittämiseen ja sujuvampaan arkeen.

Keskusta vetoaa edelleen sen puolesta, että työmarkkinoilla kyetään sopimaan kilpailukykymme parantamisesta. Viemällä uudistukset määrätietoisesti läpi valamme uskoa ja luottamusta siihen, että Suomeen kannattaa investoida, luoda työpaikkoja ja rakentaa koteja.

Parempi työllisyys on myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa Suomeen tulevien ihmisten parasta kotouttamista. Keskusta haluaa ottaa käyttöön uudenlaisia ratkaisuja ja kokeiluja maahanmuuttajien kotouttamiseksi ja työllistymiseksi.

 

Palvelut kuntoon

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on välttämätöntä, jotta voimme turvata lähipalvelut jokaiselle suomalaiselle koko Suomessa myös tulevaisuudessa.

Jos sote olisi alun alkaen tehty laajassa yhteistyössä yli puoluerajojen, olisimme jo pitkällä. Se ei valitettavasti edellisen vaalikauden hallituksille sopinut. Nyt hallitus linjaa uudistuksen lokakuun aikana.

Keskusta tukee hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan palvelujen järjestäminen siirretään kuntaa suurempien itsehallintoalueiden vastuulle. Tällainen ratkaisu mahdollistaa ylipäätään laajemman päätösvallan siirron alueille niiden kehitykselle tärkeissä asioissa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista tarvitaan myös siksi, että rahat riittäisivät. Alati kasvavat menot on saatava hallintaan.

Meillä on jo erinomaisia esimerkkejä uudesta ajattelusta ja digitalisaation mahdollisuuksista. Esimerkiksi runsaan puolen miljoonan euron satsauksella verensokerin ja sydänystävällisen ruuan omaehtoisiin seurantatapoihin on säästetty miljoonia euroja yhteisiä rahojamme. Verenpaineenkin voi mitata mieluummin kotisohvalla tai byrokraattisen lupamenettelyn voi korvata sähköisellä ilmoituksella.

Keskusta pitää tärkeänä, että hyvinvointiyhteiskuntaa muutoin uudistettaessa painopistettä siirretään kotien hyvinvoinnin tukemiseen niin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kuin omaishoidon parantamisella.

 

Uudistuminen on mahdollisuus

Muutenkin epävarmoina aikoina muutos voi huolestuttaa ja jopa pelottaa, koska se merkitsee usein jostain vanhasta luopumista ja kokonaan uuden alkua. Kuitenkin juuri nyt kykymme uudistua ja uudistaa mahdollistaa uudet työpaikat ja turvaa hyvinvointimme.

Keskustan eduskuntaryhmä tukee hallitusta sen vaativassa tehtävässä. Tähdennämme, että nyt jos koskaan Suomen ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan yhteistyötä. Rakennetaan nyt työllisyyden siltaa. Tehdään yhdessä muutos, joka sysää asioita eteenpäin ja laitetaan Suomi yhdessä kuntoon.

 

Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä,

Keskustan ryhmäpuheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 7.10.2015, aiheena pääministerin ilmoitus kärkihankkeista ja reformeista.