Kannanotto

27.6.2016

Keskustan kansanedustaja, eduskunnan suuren valiokunnan jäsen ja entinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Olavi Ala-Nissilä:

 

EU:n uudistuttava käytännönläheisemmäksi ja vähemmän byrokraattiseksi

Britannian EU-ero osuu aikaan, jolloin kansainvälistä yhteistyötä niin turvallisuuden vahvistamisessa, talouden kasvun aikaansaamisessa ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Kansanäänestyksen tulosta on kuitenkin kunnioitettava. Nyt on tärkeää, että EU:ssa pystytään päättämään uskottavasta, epävarmuutta hälventävästä tiekartasta eteenpäin, ja että unionia uudistetaan määrätietoisesti.

EU:n tärkeimmät tehtävät ovat edelleen rauhan ja vakauden ylläpitäminen. Uudistusten on tehtävä unionista ennen kaikkea käytännönläheisempi ja vähemmän byrokraattinen.  Nyt liian monelle unionista tulee mieleen byrokratia, ei demokratia. EU tarvitsee kipeästi parempaa, tehokkaampaa ja kevyempää hallintoa.

Eduskunnan suuren valiokunnan mietinnössä Suomen EU-strategiasta oli linjauksia juuri tähän suuntaan.

Suomen tulee vaikuttaa EU:n sääntelyn toimivuuteen nykyistä tehokkaammin. Suomessa ja muissa jäsenmaissa toteutettavien byrokratiatalkoiden lisäksi tarvitaan ehdottomasti toimenpiteitä myös EU-tasolla. Komission on otettava aloite käsiinsä. EU:n byrokratian purkaminen, normien sujuvoittaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen ovat välttämättömiä ja ne tulisi kirjata tulevan EU-huippukokouksen päätelmiin.

EU:n toiminnan on oltava avoimempaa.  Jäsenmaiden ja eri toimijoiden omavastuun on oltava aina ensisijaista. Yhteisvastuutakin tarvitaan, mutta se ei saa johtaa moraalikatoon. Parasta yhteisvastuuta on yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattaminen.

Unionissa on tehty päätöksiä, mutta niitä ei saada tehokkaasti ja vaikuttavasti täytäntöön. Hyvä huono esimerkki tästä turvapaikkakysymyksen hoito. Juuri toimeenpanoon pitää panostaa

Keskeinen talouden teesi on se, että velka ei ole talouden lääke vaan sen syy. Jäsenmaiden on tehtävä uudistuksia ja laitettava ja pidettävä taloutensa kunnossa.  EKP:n ruuti on jo osin märkää.

Parempaa osaamista ja ammattimaisuutta tarvitaan myös. Toiminnan yhteisten arvojen tulee olla keskiössä. Huono hallinto tai minkäänlainen korruptio ei vaan käy unionissa. Uskon, että tiukan paikan tullen EU pystyy uudistuksiin. Nyt on sellainen paikka.

Lisätietoja: kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä, puhelin 040 532 6633